top of page

Närvaro av seminarier:

 • 4-5 november 2014 De Puy Arthroscopy-kurs (likpreparat), främre korsbandsrekonstruktion och menisk sutur, organiserad av Institute of Anatomy i Basel, Schweiz.

 • 14-15 mars och 25-26 april 2013 Medicinskt beteendeseminarium för patienten anordnat på KSS sjukhus, Skövde, Sverige.

 • 17 april 2013 Seminarium om juridisk etik i medicin anordnat vid KSS sjukhus, Skövde.

 • 22 maj 2013 Seminarium om användning av intraoperativ radioskopi anordnat vid KSS sjukhus, Skövde.

 • 30-1 februari. 2013 Ryggradseminarium - anordnat av Karolinska Institutet vid Huddinge universitetssjukhus, Stockholm, Sverige.

 • 16-17 oktober 2012 och 27 november. 2012 "Medical Trainer" seminarium anordnat i Skövde, Sverige.

 • 10-11 maj, 2012 Medicinsk etik seminarium anordnat i Skövde, Sverige.

 • 26-27 januari. 2012 Axelina-kurs - axelkirurgi anordnad på KSS sjukhus, Skövde, Sverige.

 • 24-28 oktober Uppdaterad 19 juni 2011 LINK - Lubinus SP2 Total höftartroplastik organiserad vid Lubinus Clinic, Kiel, Tyskland.

 • 10-15 april 2011 Artroskopi - Akut och elektiv artroskopisk kirurgi och artroskopisk simulering - organiserad av Karolinska Institutet vid Huddinge universitetssjukhus, Stockholm.

 • 20-21 september 2010 Artroskopi - Grundkurs (kroppsförberedelser) - anordnad av Institutet för anatomi vid universitetet i Graz, Österrike.

 • 8-12 september 2009 AO-kurs - Approaches & Osteosynthesis (corpse preparations) - anordnad av Institute of Anatomy vid universitetet i Graz, Österrike och den österrikiska delen av AO international.

 • 1-4 oktober 2008 AO-kurs - Principer i operativ frakturhantering, Ljubljana, Slovenien - anordnad av International Organization AO Traumatology and Fracture Osteosynthesis och den slovenska delen av AO international.

 • 25-28 oktober 2007 5: e seminariet om handanatomisk kirurgi (likpreparat) - anordnat av ortopedisk klinik vid universitetet i Ioannina.

 • 15-16 december 2006 Leverantörskurs ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT) anordnad av Hellenic Society of Cardiology och European Resuscitation Council (ERC).

 • 23-24 april 2004 Student ATLS (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT) hålls i Larissa och organiseras av den grekiska avdelningen vid American College of Surgeons och Surgery Clinic vid University of Larissa.

Klubbregistreringar:

 • 2010 AO TRAUMA EUROPA.

 • 2009 LÄGENSFÖRENING SVERIGE - Svenskt läkarförbund.

 • 2008 EEXOT (Hellenic Society of Orthopedic Surgery and Traumatology).

 • ARGOLIDA MEDICINSK FÖRENING.

 • 2005 ALLMÄNT MEDICINSKT RÅD ENGLAND - GMC.

 • 2004 SOCIALSTYRELSEN SVERIGE - Hälsoministeriet.

 • LÄKEMEDELSFÖRENING I MAGNESIEN.

 • 2000 ATHENS MEDICINSOCIATION - ATHENS MEDICAL ASSOCIATION.

 • Ιατρικό Αθηνών Channel
 • Metropolitan General Channel
 • YouTube
 • 24wro
 • Ιατρικό βήμα
 • Medispin - Ιατρικό blog
 • Medlabnews.gr
 • Twitter
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Amazon
bottom of page